V bratislavskom Dome Quo Vadis prezentovali 19. januára tretí diel publikácie Triedni nepriatelia, ktorú zostavil a autorsky do nej prispel Rudolf Dobiáš. Sám bol v 50. rokoch politický väzeň a často vo svojich dielach spracúva toto tragické obdobie našich dejín. Prvý diel Triednych nepriateľov vyšiel v roku 2004 a autor v ňom i v ďalších častiach zachytáva osudy ľudí, ktorí počas komunistického režimu skončili za mrežami, alebo boli obeťami znárodnenia, násilnej kolektivizácie, vylúčili ich zo štúdií a nemohli sa zamestnať podľa svojho vzdelania a schopností. Knihu predstavil predseda Konfederácie politických väzňov Anton Srholec. Vydavateľka knihy Gabriela Smolíková pripomenula, že kniha hovorí o osudoch 80 postihnutých ľudí, ktorých spája odhodlanie trpieť za pravdu. Účastníci prezentácie si vypočuli i verše z tvorby Rudolfa Dobiáša a ďalších politických väzňov, Ladislava Záborského a Štefana Sandtnera v podaní Štefana Bučka.