Trojjazyčne v Skalici

V rámci cezhraničného literárneho projektu Hraničné čítanie budú v koncertnej sále františkánského kostola v Skalici v nedeľu 23. novembra o 15.00 zo svojej tvorby čítať slovenskí autori Jozef Špaček a Milan Richter, Českú republiku bude reprezentovať Věra Fojtová, za Rakúsko sa na čítačke zúčastní Haimo L. Landl.

-r-