Trošku ubrať z úsmevu

Obálka v grafickom spracovaní Tomáša Kompaníka je veľmi  hravá a atraktívna s vhodne zvoleným fontom a výberom papiera. Štvorcový formát ľahko padne do rúk dospelému i mladšiemu čitateľovi. Ilustrácie sú nenásilné, takže kniha pôsobí vzdušne a vyniká prirodzená farba jemne tónovaného papiera. Technika ručne maľovaných ilustrácií tematicky ladí k príbehu. Obrázky sú plnofarebné, s množstvom detailov a farebných štruktúr. Špeciálne v pasáži o majolikárovi autorka Dominika Šikulincová vkusne a pritom realisticky zobrazila ornament na džbánikoch a miskách. Táto vizuálna ornamentálnosť však pôsobí niekedy rušivo. Starobu pani pernikárky či rezbára suplujú šedivé vlasy či fúzy. Neustála dokonalosť a spokojnosť usmiatych postáv bez vrások či zostarnutých rúk tak neguje typické atribúty staroby, ľudskej náladovosti alebo povahovej rôznorodosti. Charaktery postáv tak pôsobia vizuálne jednotne, možno aj kvôli úplne rovnakým okrúhlym čiernym očiam. 

Barborka so psíkom Jašom tvoria sympatický pár. Keďže predobraz Jaša je reálny, bolo by vhodnejšie ilustračne nepotláčať a neidealizovať jeho prirodzenú animálnosť. Papuľa bez fúzikov či labky bez pazúrov jeho charakter ochudobňujú. Neustále usmiata „tvár“ sa môže malému čitateľovi  zunovať. Pri emočných premenách – pocit strachu, viny – by pomohli ilustrácie s väčším dramatickým nábojom a napätím. Prípadne tmavá farba v pozadí by navodila dojem strachu a pocitu osamotenia. 

Z grafickej a typografickej stránky hodnotím knihu pozitívne. Z hľadiska ilustrácií by bolo vhodnejšie pristúpiť k väčšej pestrosti výrazov, emócií postáv.

Prijala by som taktiež viac celkov prostredia, alebo naopak – drobnejších ilustrovaných situácií, kde má čitateľ možnosť skoncentrovať sa na detail. Tento motív sa objavuje na obálke, kde výborne funguje.

 

Mária Kralovič (1988)

Absolvovala doktorandské štúdium v odbore animácia na FTF VŠMU v Bratislave. Vytvorila animované filmy ako Bublina či Fifi Fatale, ktoré boli ocenené a premietané na viacerých medzinárodných festivaloch. Momentálne učí na Katedre animovanej tvorby VŠMU, venuje sa ilustrácii, prispieva do časopisu Bublina a pripravuje svoj nový animovaný film. 

 

Foto: Tomáš Kompaník