Román Zóna nadšenia prezentoval jeho autor Jozef Banáš v apríli v Užhorode, 4. mája v zámku Marienburg v nemeckom Monheime, 10. mája vystúpil pred študentmi stredných škôl vo Velehrade, kde im priblížil osobnosť Alexandra Dubčeka a 23. mája bol hosťom na najväčšej švajčiarskej univerzite v Zürichu, kde na pozvanie Doc. Josette Baerovej diskutoval so študentmi histórie o tomto románe. Azda najvýznamnejšou akciou, ktorej sa Jozef Banáš zúčastnil, bolo jeho vystúpenie v reprezentačných priestoroch Múzea designu v Kodani 7. júna. V rámci projektu Vyšehradskej štvorky „Osobnosti, ktoré pomáhali búrať železnú oponu“ prezentoval Alexandra Dubčeka prostredníctvom románu Zastavte Dubčeka! Okrem neho v Kodani vystúpili bývalý minister zahraničných vecí Maďarska Géza Jeszenszky (hovoril o J. Antallovi), bývalý minister zahraničných vecí Poľska Adam Rotfeld (o B. Geremekovi) a český publicista Tomáš Vrba (o Jiřím Dienstbierovi). Na jeseň vyjde v najväčšom českom vydavateľstve Euromedia preklad Banášovho románu Zastavte Dubčeka! a vo vydavateľstve Beskydy Zóna nadšenia pod názvom Strefa Entuzjazmu.