V kaviarni Malej scény STU v Bratislave 18. septembra naša redakcia zorganizovala druhý ročník verejnej diskusie s odborníkmi, ktorí publikovali svoj súhrnný pohľad na slovenskú literatúru s vročením 2012 v prílohe letného dvojčísla Knižnej revue (14/15). V príjemnom prostredí zazneli múdre a inšpiratívne myšlienky, postrehy o súčasnom literárnom dianí, v ktorom napríklad pojem literatúra všeobecne nahrádza pojem knižný trh. Z ôsmich autorov letnej prílohy prijalo pozvanie sedem: Ivana Hostová (poézia), Katarína Zitová (poézia, debuty), Karol Csiba (próza), Veronika Rácová (próza, debuty), Miloš Ferko (populárna literatúra), Timotea Vráblová (literatúra pre deti a mládež), Ivan Szabó (literatúra faktu). Okrem iného odpovedali aj na otázku, akí autori/autorky z daného roka stoja z našej literatúry za prečítanie. A tu sú niektoré odporúčania: z poézie P. Macsovszky, M. Habaj, M. Ferenčuhová, N. Ružičková, M. Brück, z debutov poézie T. Ulej, z próz Balla, J. Beňová, P. Krištúfek, M. Zelinka, z debutov prózy J. Púček, S. Michalidesová či J. Shemesh, z populárnej literatúry J. Červenák a J. Karika, z literatúry pre deti a mládež T. Revajová, J. Bodnárová, S. Nui a napokon z literatúry faktu sú to diela od autorov – A. Marenčin, A. Hykisch, D. Kováč, I. Szabó, I. Bohuš.

Práve aj vďaka iniciatíve týchto odborníkov má slovenský čitateľ prehľad o pôvodnej knižnej produkcii, takisto je ich spoločné pôsobenie jedinečnou aktivitou inak v dosahu bezradne agonickej literárnej kritiky a recenzistiky…