Týždeň slovenských knižníc

V týždni od 4. do 10. marca 2019 pripravili tri banskobystrické knižnice Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská Bystrica a Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici populárno–náučný program pre svojich používateľov a návštevníkov.

Počas jubilejného 20. ročníka Týždňa slovenských knižníc knižnice intenzívne ponúkajú bohatý program pre svojich používateľov a návštevníkov pod spoločným mottom Knižnice pre všetkých. Týždeň slovenských knižníc zostáva naďalej verný svojmu tradičnému poslaniu, ktorým je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. Knižnice si pre tento okrúhly ročník pripravili pre širokú verejnosť viac ako 20 rôznych podujatí.

Slávnostné otvorenie maratónu podujatí Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční v pondelok 4. marca 2019 o 9.30 h v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici za prítomnosti ministerky kultúry Ľubice Laššákovej. Súčasťou slávnostného aktu bude aj otvorenie zmodernizovaných priestorov Oddelenia absenčných služieb Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. O hudobný sprievod počas otvorenia sa postarajú pedagógovia Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici. 11. marca o 10.00 bude pre používateľov sprístupnené Centrum hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho.

Viac informácií o plánovaných a prebiehajúcich podujatiach v rámci "Týždňa slovenských knižníc" nájdete na webe:

https://www.svkbb.eu/2018/02/20/tyzden-slovenskych-kniznic-5-9-3-2018/

a facebooku https://www.facebook.com/Štátna-vedecká-knižnica-v-Banskej-Bystrici-354240281389260/

Mediálnym partnerom podujatia je RTVS a Rádio Regina.