Týždeň slovenských knižníc ôsmy raz

Od 26. marca do 1. apríla vyhlásila Slovenská asociácia knižníc 8. ročník Týždňa slovenských knižníc. Podobne ako motto podujatia - Knižnice pre všetkých – je aj jeho cieľ nezmenený. Ide najmä o zviditeľňovanie knižníc ako kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií prostredníctvom čo najrozmanitejšieho spektra aktivít. Knižnice práve Týždňom slovenských knižníc chcú dokázať, že napriek problémom a nedostatku finančných prostriedkov, sú životaschopné organizácie, čo vedia a chcú ponúknuť veľa zaujímavého, poučného, neraz nového i zábavného.

Staromestská knižnica v Bratislave pripravila napríklad bezplatný zápis pre čitateľov do 15 rokov, odpustenie pokuty pri vrátení dokumentov s prekročenou výpožičnou dobou, vyhodnotenie 2. ročníka veľkej čitateľskej súťaže Čítam, čítaš, čítame, výstavku kníh, posedenie pre dôchodcov a besedy pre deti.

-lč-