Týždeň slovenských knižníc v Hornonitrianskej knižnici

Pod ústredným mottom: Knižnice – multifunkčné vzdelávacie a kultúrne centrá sa 18. apríla 2005 začína už tradičný Týždeň slovenských knižníc. V Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi sa začal tento na programy bohatý sviatok knihy a knižníc už malým „predprogramom“, besedou študentov mestského gymnázia s Antonom Balážom, autorom, ktorý pochádza z tohto regiónu (z Lehoty pod Vtáčnikom) a podstatná časť jeho tvorby je v tomto kraji tematicky zakotvená.

Akcie v Týždni slovenských knižníc v Hornonitrianskej knižnici sú tento rok zamerané na mladých čitateľov, ktorým knižnica poskytuje bohatý pôžičkový fond a oddelenie pre deti je aj hojne navštevované. Práve v ňom sa uskutoční výstava a vyhodnotenie výtvarnej súťaže Bezpečne na cestách pre deti a mládež od 6 do 15 rokov. Pod názvom Kráľ čitateľov v knižnice prebehne čitateľská súťaž pre žiakov druhého ročníka základnej školy. Ďalšia súťaž pod názvom Píšem... má literárny charakter a budú sa v nej hodnotiť práce detí od 8 do 15 rokov. Záver Týždňa slovenských knižníc bude tento rok patriť vyhodnoteniu už dlhšie prebiehajúcej akcii o najobľúbenejšiu knihu obyvateľov Prievidze. Pekným lákadlom do Hornonitrianskej knižnice bude aj Týždeň bezplatného zápisu zdravotne postihnutých čitateľov a Týždeň symbolického zápisného 5 Sk pre deti a mládež do 15 rokov.

Hornonitrianska knižnica už mnoho rokov poskytuje svoje priestory a metodickú pomoc literárnemu klubu Poet, ktorý vedie básnik Ondrej Čiliak, takisto jeden z autorov regiónu, ktorý tu navyše trvalo zakotvil a patrí dnes k výrazným kultúrnym osobnostiam hornej Nitry. V uplynulom roku sa klub prezentoval aj zborníkom poézie a prózy členov klubu. Vyšiel v peknej grafickej úprave a s nápaditým dizajnom titulnej strany pod názvom V jazerách nepoznania (s finančným prispením Združenia K-2000). V úvode zborníka pod názvom Slovo dozrelo a zosilnelo Ondrej Čiliak výstižne – i obrazne – zborník charakterizuje takto: „Už to nie je len hanblivá rosa na lístí, je to slovo zrejúce do krásy.“ Tento 70-stranový zborník nadväzuje na „zborníček“ Sme z jednej krvi, ktorým sa literárny klub poet predstavil verejnosti pred piatimi rokmi po prvýkrát. V Jazerách nepoznania prináša texty 21 autorov. O literárnej vyzretosti mnohých textov svedčí aj fakt, že dve z poetiek, prítomné v zborníku, Diana Leslopová a Vlasta Šnircová, vydali spoločne zbierku básní pod názvom Úsmev na stračej nôžke. Podľa O. Čiliaka obe patria medzi najtalentovanejšie členky klubu a sú to „mladé ženy, ktorých duše sú naladené na jednu vlnovú dĺžku“.

Činnosť klubu Poet, ale aj žičlivé zázemie Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, rovnako ako metodická pomoc jej pracovníčok, najmä riaditeľky Evy Mikšíkovej, vytvára priestor na realizáciu súčasných a isto aj budúcich literárnych talentov tohto regiónu.

Anton Baláž