Týždeň slovenských knižníc v Staromestskej knižnici

V Týždni slovenských knižníc od 23. do 29. 3. Staromestská knižnica v Bratislave ponúka na všetkých pracoviskách (Blumentálska 10/a, Karadžičova 1, Panenská 1, Záhrebská 8 a Západný rad 5) bezplatný zápis a generálnu amnestiu pre zábudlivých – možnosť vrátiť požičané dokumenty bez finančných sankcií. Ťažiskovým podujatím však bude 3. ročník Jarného maratónu s knihou, ktorý spoločne organizuje 5 bratislavských verejných knižníc (Mestská knižnica, Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica – Bratislava Nové mesto a Miestna knižnica Petržalka). Venovaný je 90. výročiu pomenovania nášho hlavného mesta a 90. výročiu narodenia spisovateľky Márie Ďuríčkovej a jej povestiam o Bratislave. V Staromestskej knižnici na Blumentálskej 10/a budú 24. 3. deťom čítať herci divadla LUDUS povesť Otcovia mesta .

Knižnica pripravuje aj slávnostné vyhodnotenie 4. ročníka veľkej čitateľskej súťaže Čítam, čítaš – čítame, v ktorej súťažilo takmer 600 detí a mladých ľudí. Víťazov čakajú hodnotné knižné dary, budú mať tiež možnosť reprezentovať Staromestskú knižnicu na celoeurópskom podujatí Noc s Andersenom - 3. apríla budú môcť stráviť rozprávkovú noc v Knižnici Ružinov.

Bližšie informácie na www.starlib.sk.

Zdenka Vysloužilová