U nás v Európe

Ján Lacika: Bratislava a okolie. Turistický sprievodca

Bratislava, Príroda 2004

Iva Dostálová – Šárka Zelenková – James Braman: Angličtina pre samoukov

Eva Hereinová – Barbara Hochheim: Nemčina pre samoukov

Bratislava, Belimex 2004

  Musíme si to zrejme často opakovať, ale Bratislava, podobne ako aj iné slovenské mestá, bola v Európe a bola európskou ešte predtým, ako sa slovo Európa a európske začalo vo veľkom definovať nanovo z pozície štátov Európskej únie. Musíme si to opakovať preto, aby sme už ako čerství partneri v Európskej únii vedeli o hodnote svojho partnerstva, o sebe a o svojej krajine bez predsudkov a komplexov. Z hľadiska kníh sú pekným príkladom kvalitatívne novej komunikácie už dlhší čas zemepisné publikácie. Vydavateľstvo Príroda v nej zastupujú najmä turistickí sprievodcovia: Slovensko a Tatry a okolie, no zaujímavým tematickým záberom aj knižka o slovenských kúpeľoch: Slovensko – kúpele. Novinkou v tejto oblasti je turistický sprievodca Bratislava a okolie. Má všetko, čo od tohto typu kníh očakávame: množstvo konkrétnych informácií a ich prehľadné členenie, fotografie a mapy. Najviac pozornosti venoval autor knihy Ján Lacika najzaujímavejším a turisticky lukratívnym častiam centra a širšieho centra. V jeho mozaike textu a fotografií si nájde miesto história, trebárs Dóm sv. Martina, rovnako aj obľúbená súčasná atrakcia: postava Čumila čumiaceho z kanála na rohu Panskej ulice. V knihe sa navzájom dopĺňajú zemepisné, historické, architektonické a kultúrne fakty s praktickými údajmi o doprave a hoteloch. Lepšie poznať Bratislavu môžete aj vy, ak nám pošlete kupón vydavateľstva Príroda zo s. 11.

  Spomenuté knižky z vydavateľstva Príroda vyšli v anglickom a nemeckom jazyku, takže spolu s tou najnovšou o Bratislave tvoria interaktívnu pozvánku ku nám, do Európy. Na druhej strane treba priznať, že ostatná Európa sa k nám v tomto smere nespráva zrovna macošsky, len často zas nerozumieme rečiam jej pozvánok. Musíme však priznať aj to, že naša jazyková zdatnosť sa zlepšuje. Aj kvôli tomu, že mnohé naše vydavateľstvá čitateľom pripravili nejeden titul, aby ich motivovali  množstvom jazykov množiť v sebe ďalších ľudí. Vydavateľstvo Belimex na prahu turistickej sezóny vydáva Angličtinu pre samoukov a Nemčinu pre samoukov. Ich súčasťou sú dve CD na precvičovanie výslovnosti, no aj šikovnejší samouk stihne nazbierané vedomosti využívať asi až v zimnej sezóne, veď 15 lekcií, nepravidelné slovesá a v záveroch oboch kníh stručné slovníky, to je práce na niekoľko mesiacov. Koncepcia lekcií sa nelíši od iných v podobných typoch publikácií: vychádza z hlavného textu, na ktorý nadväzuje vždy nová slovná zásoba a vždy nové gramatické javy. Postupne sa samouk nielen učí, ale zároveň získava v cudzom jazyku aj istotu, aby ho využíval „naživo“, prípadne, aby postupoval aj k jazykovo náročnejším knihám.

-rm-