Učebnice šité na mieru

V Eurobooks, jedinom bratislavskom kníhkupectve špecializovanom na literatúru v angličtine, na Jesenského ul. 6 si ešte v týchto dňoch môžete pozrieť výstavu odborných publikácii z vydavateľstiev Pearson Education, Prentice Hall, Finacial Times so zameraním na ekonomiku, financie, marketing a riadenie, právo, medzinárodné vzťahy a sociológiu.
Priamo na výstave si môžete z päťdesiatky učebníc určených na vyššie vzdelávanie manažérov či vysokoškolských pedagógov a doktorandov kúpiť alebo objednať požadovaný titul s desaťpercentnou zľavou. Všetky učebnice sú v angličtine a prostredníctvom moderných metód vás oboznámia s najnovšími trendmi svetovej ekonomiky, práva a politológie.

Výstava potrvá len do konca mája, ale podrobné informácie o ponúkaných publikáciách nájdete v katalógu Pearson Education na rok 2003/2004, dostanete ho v predajni na CD. Väčšina učebníc je súčasťou on-line kurzov. Ak si kúpite učebnicu a chcete absolvovať príslušný odbor, nemusíte cestovať na prednášky. Za poplatok 15 dolárov sa zaregistrujete do on-line kurzu, v ktorom na záver každej kapitoly urobíte test z danej témy. Ďalšou výhodou on-line kurzov je prepojenie na doplnkovú literatúru. Keďže vydavateľstvo Pearson Education má dlhoročné skúsenosti s tvorbou učebníc, podľa konkrétnych požiadaviek je schopné pripraviť učebnicu na mieru jednotlivých kurzov.

Tí, ktorým záleží na osobnom profesionálnom raste a chcú ovládať nové metódy a princípy obchodu, manažmentu či medzinárodných vzťahov, nemali by túto výstavku obísť bez povšimnutia. Podrobné informácie nájdete na www.eurobooks.sk. Úplný zoznam vystavených kníh je v kategórii Knižná výstava.