Profesorka slovenského jazyka a literatúry na Gymnáziu v Malackách Lýdia FRČOVÁ učebnice pre maturantov krátko zhodnotila: ,,Na opakovanie pred externou časťou maturitnej skúšky študentom najviac pomôže Nová maturita zo SJL od Karla Dvořáka (vyd. Aktuell), novinkou je dobre spracovaná učebnica Literatúry I. od Milady Caltíkovej, Aleny Polakovičovej, Ľubice Starkovej a Ľubomíra Lábaja (vyd. Orbis Pictus Istropolitana), ktorá je doplnená Zbierkou textov a úloh z literatúry I. Žiaci dosť využívajú Sprievodcu dielami…1, 2, 3, 4 od Milady Caltíkovej (vyd. ENIGMA). Často používajú aj Valčekov Slovník literárnej teórie (LIC). Veľkou pomocou pre učiteľa i žiaka je Maturitná knižnica a Zlatý fond SME. Slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník od K. Hincovej a A. Húskovej nemajú študenti vo veľkej láske. Táto učebnica je pre nich neprehľadná.“