Ukrajinské knižné novinky

Na stránkach  Ukrajinských literárnych novín Ivan Andrusiak prirovnáva súčasnú ukrajinskú prózu k ,,distrofickému tínedžerovi, ktorý sa usilovne, ale takmer bezúspešne snaží zamaskovať svoju biedu farebným zahraničným ošatením zo secondhandu“. V tejto nelichotivej situácii sa vlani predsa len objavilo niekoľko pozoruhodných kníh. Určite k nim patrí nový román o láske a ľudskej dôstojnosti Oksany Zabužkovej Múzeum opustených tajomstiev (Muzej pokynutych sekretiv), rodinná sága, ktorá sleduje osudy troch pokolení od roku 1940 do jari roku 2004. V slovenskom preklade dosiaľ knižne nevyšlo nič z jej tvorby, do češtiny boli preložené román Polní výzkum ukrajinského sexu (2001) a výber poviedok Sestro, sestro (2006), poviedka Sestra, sestra bola publikovaná v slovenčine v Revue svetovej literatúry č. 1/2009. Autorské práva na preklad jej najnovšieho románu kúpilo už nemecké vydavateľstvo Droschl, v nemčine by mal vyjsť ešte tento rok, záujem prejavili vydavatelia z Poľska, Holandska, Švédska, Maďarska.

Literárnou udalosťou bolo uvedenie nového historického románu Vasyľa Škľara Čierna Vrana (Čornyj Voron), v ktorom zaznamenáva tragický príbeh ukrajinskej revolúcie (1917 – 1921). Slovenskí čitatelia sa mohli stretnúť s jeho poviedkou Hrdza padá v zborníku ukrajinských poviedok Živé sny (1988). Čím je preňho téma dvadsiatych rokov pútavá? „Je to jedno z najzaujímavejších a najdramatickejších období našich dejín, ktoré predchádzajúca moc prísne zamlčiavala a dodnes všetci o ňom nevedia. Jeden z mojich dedov vtedy zahynul. Nikdy mi nevraveli, že bojoval za Ukrajinu, ale že bol bandita. Neskôr som sa dozvedel, že bol dôstojníkom armády Ukrajinskej ľudovej republiky... Boli to vzdelaní ľudia. O tomto období sa ešte stále hovorí ako o akejsi občianskej vojne.“

Ivan Jackanin