Umelecké dielo v epoche mediálnych výziev

V Ústave svetovej literatúry SAV sa 20. júna 2007 konala prezentácia nového čísla časopisu pre výskum svetovej literatúry Slovak Review of World Literature Research (1/2007)venované téme Umelecké dielo v epoche mediálnych výziev. Nadväzuje na rovnomennú medzinárodnú konferenciu, ktorá sa konala 5. a 6. októbra 2006 v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Jednotlivé príspevky sa venujú eseji nemeckého filozofa, literárneho vedca, kritika a prekladateľa Waltera Benjamina Umelecké dielo v epoche svojej technickej reprodukovateľnosti, v ktorej autor nastoľuje otázku technickej reprodukcie umenia ako otázku zachovania estetickej hodnoty umeleckého diela voči technickému pokroku. Štúdie domácich aj zahraničných autorov – Jochena Hörischa (Ku konjunktúre mediálnych teórií), Gérarda Rauleta (Postmoderný snový gýč a politika obrazu), Miroslava Marcelliho (Walter Benjamin, filozof urbánnosti), Jána Bakoša (Walter Benjamin a hĺbka historicity), Ivana Geráta (Walter Benjamin a otázka obrazových médií v stredoveku), Jany Geržovej (Tyrania aury), Petra Zajaca (Estetika chvenia a Walter Benjamin), Françoisa Soulagesa (Smrť a fotografia u Waltera Benjamina), Josefa Fulka (Mickey Mouse, psychopat a jiné světy: poznámka o jednom Benjaminově přirovnání), Timothyho Beasley-Murraya (Smejúci sa Benjamin a melancholický Bachtin: problémy nevýberovej príbuznosti) a riaditeľa ÚSL SAV, ktorý časopis vydáva, Adama Bžocha (Benjamin a neeurópskosť?) prezentujú rôznorodý intenzívny a inšpiratívny prístup k tomuto Benjaminovmu krátkemu textu z rokov 1935 - 1936.

Súčasťou prezentácie bolo aj uvedenie nového loga Ústavu svetovej literatúra SAV.

-mgb-