Centrum umenia a vedy VŠMU v Bratislave predstavilo v Artfore na Ko­zej v prvej polovici júna nové publikácie svojich pedagógov, študentov a absolventov. H. Čertíková porozprávala o svojej knihe Abeceda moderátora, N. Lindovská o titule Od Antona Čechova po Michaila Čechova, H. Cigánová­­Podobová priblížila tému publikácie Pamäť je zrkadlo, na ktoré nám dýchli. S. Zam­borský písal o hudbe v knihe Klavírne koncerty W. A. Mozarta, K. Cvečková predsta­vila časopis Reflektor, P. Uher Čo je za zrkadlom, študenti a absolventi stručne zhrnuli projekt s názvom Teoretici v praxi I. a II. – Váňa a ja, Peter Bu. Rektor VŠMU Milan Rašla poznamenal, že vyčleňovanie financií na vydavateľskú činnosť sa ukázalo ako veľmi dobrý krok. Autori jednotlivých publikácií sa snažili písať nielen pre odborníkov z akademického prostredia, ale aj pre laikov, ktorých svet umenia jednoducho zaujíma a chcú sa dozvedieť, ako sa to vlastne robí v divadle, hudbe…