Úprimnosť nadovšetko

Nemecká spisovateľka rumunského pôvodu Herta Müller (1953), nositeľka Nobelovej ceny za literatúru z  roku 2009, je jednou z  najvýznamnejších autoriek súčasnej nemeckej prózy. Napriek tomu ju nemecká kultúrna verejnosť prijímala ako predstaviteľku „národnej literatúry“ dosť rozpačito, pretože jej diela sú veľmi úzko späté s rodnou krajinou rumunského Banátu. Aj takto priblížil Adam Bžoch autorku, ktorej bola od  4.  do 14.  septembra venovaná výstava Herta Müller: Der Teufelskreis der Wörter – Bludný kruh slov. Na slávnostnom otvorení výstavy 4. septembra na Barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice v Bratislave sa prítomným prihovoril riaditeľ Goetheho inštitútu na Slovensku Wolfgang Franz a  výklad o  živote a diele spisovateľky predniesol Adam Bžoch (na foto vľavo), ktorý do slovenčiny preložil aj jej román Dnes by som sa radšej nestretla (Artforum). Vyzdvihol predovšetkým jej vedomé odklonenie sa od tradícií povojnovej nemeckej literatúry, originálny pohľad na svet a  vysokú mieru subjektivity, ktorá robí z jej próz autentické svedectvo o zásahoch totalitných režimov do každodenného života jednotlivcov. Výstava ilustrujúca životnú a umeleckú cestu Herty Müller vrátane dokumentov a fotografií zo súkromných zbierok či televíznych rozhovorov sa v  dňoch 17. – 28.  septembra presunie na pôdu Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v  Ružomberku, kde v rámci Dní nemeckej kultúry vystúpia na kolokviu 27.  septembra Adam Bžoch a Jana Cviková.