Urbánny splietací mág

VLNA / časopis o súčasnej kultúre a umení / Šéfredaktor Peter Šulej
 
odpovedá Peter Šulej
Aká je genéza vášho časopisu?
Časopis vznikol v roku 1999 a momentálne sa nachádzame v XX. ročníku. Vlnu sme založili spolu s Janom Šimkom, Zuzanou Očenášovou a Beatou Jablonskou v snahe reflektovať živú kultúru a umenie vo všetkých umeleckých druhoch, doma i v zahraničí.
 
Mohli by ste predstaviť koncepciu a filozofiu časopisu? Ako sa líši od ostatných literárnych časopisov?
Časopis je štvrťročník s tematicky orientovanými číslami a zaoberá sa literatúrou, hudbou, divadlom, výtvarným umením, tancom, filmom, filozofiou a s občasnými presahmi aj sociológiou. Vlna sa od ostatných periodík líši hlavne analytickým prístupom, rozsahom (160 strán), kvalitou žurnalistickej práce a spracovaním textu, produkčným zázemím.
 
Čo by si potenciálny čitateľ z aktuálneho ročníka časopisu rozhodne mal prečítať?
Tohto roku sme vydali zatiaľ dve čísla. Prvé na tému Umenie v sieti, kde je výborný text Mareka Debnára Autor v sieti, rozhovor Petry Fornayovej s izraelskou choreografkou Renanou Raz či divadelnú hru Jána Šimka Pojď. Dělej. (Hledání prohoněného času). V ostatnej Vlne zas divadelný text Michaely Zakuťanskej Slováci, ktorý nám nastavuje nemilosrdné zrkadlo a hádže nás do skutočnej a nie snívanej reality. Z literatúry spomeniem texty Ballu, Petra Macsovszkého, S. de Ch., z hudby sa zase dozviete o českej alternatívnej scéne.
 
Čo môžeme očakávať v najbližších číslach časopisu?
Ďalšou témou je Láska, tak tam by som očakával všetko.