Úspech slovenskej detskej knihy vo Florencii

Za prítomnosti slovenského veľvyslanca v Taliansku dr. Jozefa Mikloška otvorili 11. januára 2001 v Ústrednej národnej knižnici vo Florencii výstavu Slovenská kniha pre deti a mládež. Organizátormi výstavy za slovenskú stranu boli Literárne informačné centrum a Univerzitná knižnica v Bratislave. Garantom výstavy za taliansku stranu bol prof. Livio Sossi z univerzity v Terste. Výstava bola záverečným podujatím a zavŕšením projektu SLNKO, ktorý bol venovaný rozličným aspektom literárnej a ilustrátorskej tvorby pre mládež a vznikol roku 1996 v spolupráci s Centrom pre literatúru a mládež A. Albertiho v Terste. V rámci tohoto projektu vyšla v roku 1997 vo vydavateľstve Campanotto v Udine antológia slovenskej literatúry pre deti pod názvom Plachetnicou ku hviezdam a predstavila talianskemu publiku 18 autorov a 12 ilustrátorov a dosiahla značný kritický i komerčný úspech. V spolupráci s Bibianou vznikla séria výstav slovenských ilustrácii, ktorá putovala viacerými talianskymi mestami (Terst, Miláno, Janov). Vhodným spestrením týchto výstav bola zároveň putovná výstava našich ľudových hračiek.

           Na otvorení výstavy vo Florencii sa za slovenskú stranu zúčastnili spisovateľ Ľubomír Feldek, riaditeľ LIC Ján Vilikovský a riaditeľ UK v Bratislave Tibor Trgiňa. Prítomný bol aj prekladateľ antológie Sergio Bozzi, riaditeľka Ústrednej národnej knižnice vo Florencii, osobnosti literárneho života mesta, ako aj krajania, ktorí žijú v tejto časti Talianska. Súčasťou programu otvorenia výstavy bolo aj čítanie úryvkov z detských knižiek Ľubomíra Feldeka v taliančine a rovnako aj príťažlivý, nekonvenčný a humorom podfarbený príhovor ich autora.
           Výstava vo Florencii potrvá mesiac a jej talianski návštevníci prehliadkou takmer 400 kníh zo "zlatého fondu" slovenskej literatúry pre deti a mládež, tak majú možnosť spoznať hodnotné, krásne a bohato ilustrované knihy zo Slovenska. A napriek tomu, že Florencia bola podľa pôvodného projektu poslednou zastávkou tejto putovnej historicko-bibliografickej výstavy, záujem o jej inštaláciu už prejavili v ďalších toskánskych mestách, ale aj v hlavnom meste Talianska Ríme.

Anton Baláž