Kniha Juraja Šebestu Venussha (Ťažký týž­deň) sa stala jedným z diel, ktoré získali ocenenie White Ravens 2013. Výber 250 titulov každoročne zostavuje Medzinárodná knižnica pre mládež (International Youth Library) v Mníchove z kníh pre deti a mládež vydaných v predošlom roku, ktoré si zaslúžia uznanie za univerzálnosť témy alebo výnimočné umelecké spracovanie.