Uspeli až dvaja Slováci

Uspeli až dvaja Slováci

Víťazom ceny Bank Austria Literaris 2008 sa stal slovenský autor Agda Bavi Pain so svojím dielom Koniec sveta (L.C.A. 2006). Na druhom a treťom mieste sa umiestnili Srđan Valjarević zo Srbska s dielom Komo a Palmi Rančev z Bulharska s dielom Malko kasmet za po-kasno (Trochu šťastia na neskôr). Tento rok sa udeľovala aj mimoriadna cena za poéziu. Získal ju slovenský básnik Rudolf Jurolek za zbierku Život je možný (Slniečkovo 2006).

Bank Austria Literaris, Veľká cena pre literatúru z východnej a juhovýchodnej Európy, vznikla vďaka spolupráci troch rakúskych inštitúcií – Bank Austria, Kulturkontakt Austria a Wieser Verlag. Bank Austria udeľuje cenu raz za dva roky, čiže 20. novembra v kine Metro vo Viedni to bolo druhý raz v histórii. Odborná porota vyberala z 800 kníh zo 16 krajín, do finále postúpilo 25 knižných titulov.

Slávnostný krst nemeckého prekladu knihy Koniec sveta/Am Ende Der Welt, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Wieser Verlag, sa uskutočnil v nedeľu 30. novembra v bratislavskom rockovom klube Randal. Do nemčiny knihu preložil Mirko Kraetsch.

–r-