Úspešná Bologna

V desiatich výstavných halách na ploche 20 000 m2 sa v dňoch 4. 4. - 7. 4. 2001 konal už tradičný "jarný" bolognský knižný veľtrh. Na tejto veľkej medzinárodnej výstave kníh pre deti a mládež ani toho roku nechýbala národná expozícia Slovenskej republiky, ktorú z poverenia MK SR pripravilo Literárne informačné centrum. Náš národný stánok bol umiestnený v hale č. 29 a bolo v ňom vystavených 220 knižných titulov z produkcie 15 slovenských vydavateľstiev. Stánok sa počas štyroch dní konania veľtrhu stal aj miestom početných rokovaní a stretnutí zástupcov slovenských vydavateľstiev a tlačiarní s ich zahraničnými partnermi. Stánok na pracovné rokovania tak využili Mladé letá, Media Trade SPN, Príroda, Grafobal, Buvik, Esa, Junior, Slovenská grafia, Polygrafprint a Košické tlačiarne. Do stánku ale prichádzali aj reprezentanti zahraničných vydavateľstiev a organizácii, ilustrátori a krajania žijúci v Taliansku. Stánok navštíila aj riaditeľka Slovenského inštitútu v Ríme Jana Trnovcová.

           Bolognský veľtrh bol obohatený aj množstvom sprievodných akcii, venovaných predovšetkým deťom, nechýbali stretnutia so spisovateľmi a ilustrátormi detských kníh a s priaznivým ohlasom sa stretla aj tlačová konferencia Bibiany. V rámci veľtrhu sa už tradične organizovalo udeľovanie cien Bologna Ragazzi Award a Bologna New Media Prize, ktoré sa konalo 4. apríla v zrekonštruovanej Sala Borsa v historickom centre mesta.

           Počas veľtrhu zástupca riaditeľa LIC M. Škotka a riaditeľ Bibiany P. Čačko odovzdali niekoľko kníh z pôvodnej tvorby predstaviteľom Internationale Jugend Bibliothek pre potreby ich začlenenia do katalógu The White Ravens, ktorý táto inštitúcia každoročne zostavuje. Po skončení veľtrhu zostali knihy z našej národnej expozície v Taliansku - dostal ich náš zastupiteľský úrad v Ríme, ktorý ich využije pri propagácii slovenskej kultúry v Taliansku.

           Národná expozícia SR pútala aj tento rok veľkú pozornosť návštevníkov a jej organizačné a odborné zabezpečenie ocenili aj slovenskí vydavatelia a zástupcovia tlačiarní, ktorí tu mali vytvorené dobré podmienky pre svoje obchodné rokovania. Bologna sa tak stala miestom, kde sa znova potvrdila vysoká úroveň slovenskej knižnej kultúry.

 

(mb)