Úspešná výstava putuje z Florencie do Ríma

V Teatro dei Dioscuri v Ríme otvoria 16. februára 2001 putovnú výstavu Slovenská kniha pre deti a mládež. Výstava, ktorá je zavŕšením medzinárodného projektu o literárnej a ilustrátorskej tvorbe pre mládež SLNKO, bola v priebehu januára inštalovaná v Ústrednej národnej knižnici vo Florencii a vzbudila taký veľký záujem, že z iniciatívy veľvyslanca SR v Taliansku J. Mikloška a v spolupráci s talianskym Ministerstvom kultúry, bude takmer 400 kníh zo "zlatého fondu" slovenskej detskej literatúry do polovice marca prístupných aj v hlavnom meste Talianska. Organizátormi výstavy za slovenskú stranu sú Literárne informačné centrum a Univerzitná knižnica v Bratislave.
           Súčasťou výstavy bude 17. februára 2001 aj odborný seminár na tému Taliansko-slovenská literárna výmena. Zúčastnia sa ho poprední odborníci z oboch krajín. S úvodným referátom vystúpi Miroslava Vallová, odborná gestorka podujatia. Z ďalších účastníkov spomeňme prekladateľku Dobšinského rozprávok do taliančiny J. Ocskayovú, dcéru spisovateľa Ľ. Zúbka pani M. Bertoncini, ktorá prednáša orientalistiku na univerzite v Neapoli a preložila do taliančiny diela svojho otca, prof. Sergia Bozziho, známeho prekladateľa zo slovenčiny, ďalej D. Sabolovú z Ústavu svetovej literatúry SAV a E. Rosenbaumovú, lektorku slovenčiny na univerzite v Ríme. Seminára sa zúčastnia aj riaditeľ LIC Ján Vilikovský a riaditeľ Univerzitnej knižnice v Bratislave Tibor Trgiňa.
           Pri príležitosti otvorenia výstavy usporiada veľvyslanec J. Mikloško aj stretnutie s krajanmi, žiijúcimi v Ríme.

Anton Baláž