Peter Krištúfek v  októbri prezentoval vo Veľkej Británii anglický preklad svojho románu Dom hluchého. O svojich skúsenostiach z  cesty hovorí: „Kniha pod názvom The House of the Deaf Man vyšla vo vydavateľstve Parthian v grafi ckej úprave Pala Bálika a v precíznom preklade Julie a Petra Sherwoodovcov a  mojou príjemnou povinnosťou bolo podniknúť britské mini turné, začínajúce a končiace sa v Londýne. Prvý večer sme knihu prezentovali na slovenskej ambasáde v Kensington Palace Gardens v priateľskej starostlivosti nášho veľvyslanca pána Miroslava Wlachovského, ďalší večer vo Free Word Ce ntre pod záštitou britského Pen klubu, neskôr aj vo waleskom Cardiff e počas festivalu New Under the Sun a na malebnom yorkshirskom Ilkley Literature Festival s podporou organizácie Literature Across Frontiers. Som hrdý na to, že Dom hluchého je historicky prvá slovenská kniha, ktorá vyšla v ofi ciálnom britskom vydavateľstve a dostala sa aj do klasickej knižnej distribúcie. Britskí čitatelia majú radi silné príbehy, rodinné ságy a  zbožňujú históriu. Teraz je už prijatie anglickej verzie Domu hluchého v ich rukách.“

Úspechy zožala slovenská kniha aj v susednom Poľsku. V polovici októbra sa vo Vroclave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie prestížnej literárnej ceny Angelus, ktorá je udeľovaná za najlepšiu knihu vydanú v uplynulom roku v poľskom jazyku. Porota zložená z popredných poľských literárnych kritikov, spisovateľov a prekladateľov už od roku 2006 každoročne vyberá z aktuálnej tvorby poľských autorov, ako aj z poľských prekladov diel z ďalších 20 krajín strednej a východnej Európy. Tohtoročným laureátom ceny sa stal slovenský spisovateľ Pavol Rankov a jeho titul Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy). Kniha získala okrem hlavnej ceny aj Cenu čitateľov za víťazstvo v internetovom hlasovaní – tá sa tento rok udeľovala po prvýkrát. Do tretice, úspech publikácie bol zavŕšený cenou pre jej prekladateľa Tomasza Grabińskeho. Knihu vydalo vroclavské vydavateľstvo Ksiazkowe Klimaty.