Po literárnej prvotine, knižke básní v próze Coléoptères (Ženeva, vyd. Samizdat 2007), vyšiel Pascalovi Janovjakovi (1975) v parížskom vydavateľstve Buchet-Chastel roku 2009 román L´invisible (Neviditeľný), ktorý vzbudil záujem čitateľov, médií i literárnej kritiky. Autorovo meno napovedá, že má slovenské korene (otec Štefan Janovjak emigroval v roku 1968 do Švajčiarska), vyrastal v multilingválnom švajčiarskom prostredí, ale plynule hovorí aj po slovensky. Hrdinom jeho príbehu zo súčasnosti je 35-ročný právnik, pracujúci v Luxemburgu pre prestížnu firmu. Napriek vysokému zárobku nemá žiadnych priateľov, považuje sa za neužitočného, bezvýznamného, prehliadaného, ako by ani nebol. Počas cesty do Paríža v hotelovej izbe zbadá, že sa stal neviditeľným. Týmto získava nové možnosti existencie, môže robiť čo chce, využíva situáciu, vychutnáva si ju. Napokon oslobodený od svojich komplexov vracia sa do reality, stáva sa z morálneho hľadiska novým človekom, nachádza zmysel svojho konania. Z ohlasov vo frankofónnej tlači: „Autor zručne uchopil problémy súčasného človeka, krízu jeho vnútorného sveta, nespokojnosť so životom v spoločnosti, kde diktuje povrchnosť. Je to satira takých javov, akými sú dnes individualizmus a virtualita. Komediálny aspekt sa strieda s melancholickou meditáciou či fantastickosťou príbehu v štýle roadmovie. Ukazuje sa, že Pascal Janovjak by mohol byť dobrým nasledovníkom tvorby H. G. Wellsa a Marcela Aymé.“

Slovenský preklad románu Neviditeľný pripravuje vydavateľstvo Post Scriptum už tento rok.