Uvedenie Slovenských dejín IV pre odbornú verejnosť

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského
a
Literárne informačné centrum

 

pozývajú obornú verejnosť

 na uvedenie titulu

 

Róbert Letz: Slovenské dejiny IV
1914 – 1938 

 30. 3. 2011 o 16.00 hod

 v miestnosti M 6, na Moskovskej 2 v Bratislave

 

Hostia:

Prof. Matúš Kučera, DrSc., autor Slovenských dejín I a iniciátor projektu,
Mgr. Ivan A. Petranský, PhD., Predseda správnej rady Ústavu pamäti národa.

 

Štvrtý diel edície Slovenské dejiny zahŕňa obdobie ohraničené rokmi 1914 – 1938,
teda od začiatku prvej svetovej vojny po vznik samostatnej Slovenskej republiky.
Predmetné obdobie je mimoriadne dôležité a súčasne hektické, bohaté na prelomové zmeny a zvraty,
ktoré výrazne zasiahli a formovali celú slovenskú spoločnosť.
Ide o stále živé a diskutované dejiny, ktoré často až dodnes pôsobia polarizujúco.

 

Na podujatí budú Slovenské dejiny IV v predaji za výrazne zníženú cenu.