Literárne informačné centrum pozýva na uvedenie novinky z profilovej edície Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VIII - Nový pohľad na svet.

Knihu uvedieme v Klube slovenských spisovateľov na Laurinskej ulici č. 2 v Bratislave v stredu 27. 2. 2007 o 10.00 hod.

Hostia: Editor edície Pavel Dvořák, editor a zostavovateľ  VIII. zväzku Peter Kónya.

Autori publikácie: Ján Adam, Martin Javor, Tomáš Janura, Miroslav Kamenický, Annamária Kónyová, Ingrid Kušniráková, Eva Kowalská, Tünde Lengyelová, Milota Malovecká.

Nový pohľad na svet

Edícia Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, ktorú zostavujú poprední slovenskí historici, je najvýznamnejším projektom vydávania pramenného materiálu zo slovenských dejín. VIII. zväzok zachytáva obdobie, keď sa začína národný uvedomovací proces a nachádza svoj odraz v dobových dokumentoch. Edične pripravil Pavol Dvořák s kolektívom historikov z Historického ústavu SAV a vysokoškolských pedagógov z viacerých vysokých škôl. Edícia je odbornou verejnosťou i čitateľmi považovaná za jeden z najvýznamnejších projektov venovaných národným dejinám.

Publikáciu dopĺňa rozsiahly ilustračný materiál.