Knižným titulom Za tajomstvom ríše Chetitov zavŕšilo vydavateľstvo Perfekt 13-dielne súborné dielo Vojtecha Zamarovského, ktoré v jednotnej grafickej úprave, bohato ilustrované, doplnené mapkami a schémami vydávalo v rokoch 1999–2003. Pri tejto príležitosti prišli na slávnostnú tlačovú besedu 20. apríla v Bratislave pozdraviť autora priaznivci jeho diela, priatelia, členovia Klubu priateľov Vojtecha Zamarovského, kolegovia-historici. Riaditeľ vydavateľstva Perfekt Eduard Drobný a šéfredaktorka Magdaléna Fazekašová zaspomínali na zrod tohto projektu a na niektoré zaujímavé okamihy spolupráce s Vojtechom Zamarovským. Napriek veku (V. Zamarovský sa narodil roku 1919 v Trenčíne) a pokračujúcej chorobe neopúšťa nášho legendárneho autora literatúry faktu galantnosť, ale ani zmysel pre humor a optimizmus.

S prvou knihou Vojtecha Zamarovského Za siedmimi divmi sveta sa čitatelia stretli ako s novinkou roku 1960, za vyše štyridsať rokov vyšla v 25 vydaniach v 8 jazykoch. Všetkých štrnásť kníh V. Zamarovského dosiahlo dovedna dva milióny výtlačkov a získali si fanúšikov v 15 krajinách. Dokonca grécke báje v jeho prerozprávaní Bohovia a hrdinovia antických bájí vyšli aj v Grécku. K popularizácii dávnovekej histórie priviedla Vojtecha Zamarovského nepriazeň osudu. Vyhodili ho zo zamestnania v úrade, a tak začal písať, veľa študovať a neskôr cestovať. Výsledkom je štrnásť kníh a niekoľko generácií nadšených čitateľov, ktorí si vďaka dielu Vojtecha Zamarovského našli cestu k histórii.

K mnohým oceneniam pribudla V. Zamarovskému ďalšia pocta – na jeho počesť je pomenovaná nielen literárna cena za literatúru faktu, ale aj kníhkupectvo pri Rybnej bráne v Bratislave a na jeho pultoch nikdy nebudú chýbať jeho knihy.