Opäť prinášame pohľad piatich autorov na pôvodnú slovenskú tvorbu predošlého roka. Každý z nich si zvolil svoju metódu a prístup tak k čítaniu, ako aj interpretácii prečítaného. Dovedna reflektujú tri stovky knižných titulov (101 próza, 120 poézia, 28 pre deti a mládež, 26 literatúra faktu a 27 literárna veda). Vlani sme sa stretli s kladnou odozvou čitateľov, výčitky sa týkali iba nekompletnosti. Nie je však v našich silách ani našou ambíciou podať kompletné literárnokritické  hodnotenie knižnej produkcie. Veď len dôkladné prečítanie prózy, ktorá predstavuje za lanský rok vyše 22 tisíc strán, je práca na celý pracovný úväzok, a to nerátame premárnené hodiny na niekedy doslova detektívne pátranie po vydaných tituloch. Naším cieľom je poskytnúť evidenčný pohľad na našu literárnu produkciu, pomôcť zorientovať sa čitateľovi a vytvoriť základné podhubie na budúce začlenenie a hodnotenie týchto diel v literárnych dejinách. Letnú prílohu vám ponúkame ako obraz literárnej tvorby vnímaný ľuďmi, ktorí o našej pôvodnej literatúre len nerozprávajú, ale ju aj systematicky čítajú a snažia sa z nej vylúpnuť hodnoty.