Už zajtra sa začína 5. ročník festivalu Capalest v Banskej Štiavnici

 

Od 15. do 19. augusta 2007 sa uskutoční 5. ročník festivalu Capalest v Banskej Štiavnici, tentoraz pod názvom Dajme dušu Európe/Európa a tolerancia. Je to festival otvorený všetkým ľuďom, jazykom, umeniam, vierovyznaniam a je venovaný 50. výročiu podpísania Rímskych zmlúv, ktoré sú základom neskoršej Európskej únie.

V programe sú aj stretnutia básnikov z 15 krajín, autorské čítania poézie, koncerty klasickej, folklórnej, tradičnej i modernej hudby, dokumentárne filmy, verejné diskusie.

Literárne informačné centrum sa spolupodieľa na niektorých programoch festivalu (v prílohe uvádzame kompletný program). Radi by sme na ne upriamili Vašu pozornosť.

Sú to predovšetkým tri diskusie – verejné debaty:

Verejné debaty na nádvorí Kammerhofu, 9.30h – 13.00h

 

15.
augusta 2007

Téma: Postavenie kultúry a umenia v EÚ, význam EP, rok 2007

Moderátor: Róbert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie EP

Hostia: J. E. pán José Vieira Branco (portugalský veľvyslanec), Milan Gaľa – poslanec EP a člen Výboru EP pre kultúru a vzdelanie

Diskutujúci: Mária Krásnohorská, Lucien Maillard, Pavol Balžanka, Hubert Astier, Tiziana Colusso, Jana Orlická, Assen Miltchev, Raccary Joëlle, Denisa Havrľová, Miroslava Vallová, Razvan Tupa, Jean Pierre Lemaire, Pavel Fabian a Eleonóra Bujnová.

16.
augusta 2007

Téma: Slovenská kultúra, veda a umenie v porovnaní s európskou kultúrou v čase podpísania Rímskych zmlúv, rok 1957

Moderátori: Anton Hykisch, Juraj Alner

Diskutujúci: Albert Marenčin, Joao Correa, Juraj Hraško, Jozef Mihalkovič, Igor Hochel, Miloš Mistrík, Milan Lukáč, Irena Roháčová, Ján Roháč a Milan Polák.

17.
augusta 2007

Téma: Šťastie, mier a rovnováha. Môžu byť aj tieto hodnoty jednotlivca pilierom spoločenskej situácie? Môže rodinné šťastie nahradiť spoločenské postavenie? Ako môže žena ovplyvniť pohľad na politickú a spoločenskú situáciu? Kde sa medzi citom a rozumom nachádza šťastie?

Moderátor: Michaela Farkašová

Diskutujúci: Zuzana Kronerová, Mária Bátorová, Tina Diosi, Zdeňka Poláková, Eva Pavlíková, Milka Zimková, Eva Kiapešová, Sahra Karimi, Darina Kárová, Zuzana Uličianska, Mária Petrová, Miloš Mistrík a Pavol Uhrinčať.

 

Ďalej dávame do pozornosti tieto literárne programy:

  • Piatok 17. augusta 2007, 15.00 hod., Kammerhoff:
    Všetko najlepšie, pán Válek 
  • Piatok 17. augusta 2007, 21.00 hod., Dom Maríny:
    V božských kolískach divy sa rodia
  • Sobota 15. augusta 2007, 11.00 hod., jezuitská kaplnka:
    Trnavská skupina

 

 

Literárne informačné centrum pri príležitosti konania festivalu vydalo aj viacjazyčný súbor brožovaných básnických knižiek v edícii Viachlasne s tvorbou zúčastnených básnikov (vždy v slovenčine, rodnej reči básnika, a vo francúzštine).

Tento rok sme vydali minizbierky týmto autorom:

-   Tiziana Colluso: Sanskrit tela

-   Dagnija Dreika: V biblickej záhrade

-   Dana Podracká: Kam si líha strom.

Vlani sme vydali knižočky týmto autorom: Alexandre Matei (Rumunsko), Dostena Lavergne (Bulharsko), Jeanine Baude (Francúzsko), Krisztina Toht (Maďarsko), Vladas Braziunas (Litva), Krystyna Rodovska (Poľsko), Aksina Mihailova (Bulharsko) a slovenským básnikom Jozefovi Mihalkovičovi a Jánovi Švantnerovi.

 

 

Literárne informačné centrum vydalo aj brožúru Slovak Literature Today (v angličtine), v ktorej literárna vedkyňa Dana Kršáková v úvodnej štúdii predstavuje slovenskú literatúru od deväťdesiatych rokov po súčasnosť a prináša reflexie 29 prozaických a básnických diel.

 

Festival Capalest sa koná pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča a Európskeho parlamentu.

(suba)

 Podrobný program festivalu (formát PDF - 2470 kB)