Uzávierky ocenení Literárneho fondu SR

Pripomíname vydavateľom, že uzávierky ocenení Literárneho fondu za rok 2006 sa blížia. Knihy navrhované na

Cenu Mateja Bela za vedecký a odborný preklad treba poslať do 31. januára 2007, na Cenu LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu, Cenu Ivana Kraska, Cenu Imre Madácha a Cena Ivana Franka do 15.februára 2007.

Viac informácií na www.litfond.sk

PhDr. Anna Bédiová: tel. 02/5296 8833, e-mail bediova@litfond.sk

Anna Chovanová: tel. 02/5296 3529