V Astorke je poézia doma

   V klube Trezor divadla Astorka už celkom zdomácneli stretnutia s poéziou. Básnik a prekladateľ Marián HATALA si zväčša práve sem pozýva svojich kolegov z Rakúska. 12. septembra bol jeho hosťom básnik, autor vizuálnych textov a vydavateľ Werner HERBST. Čítalo sa z kníh i plagátov, zdobiacich scénu. Zazneli dlhšie texty, napríklad Herbstova ironická báseň To milé umenie – báseň dočasu so záverečnou otázkou: „môže dobré umenie za to, že umelci sú takí slabí?, ale aj jeho básnická miniatúra V temnotách spievať: „neskoro večer / sardinka v oleji spieva si / náležito mŕtva / krásne smrdím / zbavená plechovky / ktorej to jedno je / pre seba potichu hrdzavie.“ M. Hatala ponúkol napríklad aj päťveršie tanka Skláňam sa pred vlastnou únavou: „som teda píšem / ibaže čoraz menej / aj mňa ubúda / a možno mám len písmo / so sklonom k umieraniu...“, na záver prečítal básničky pre deti. V Astorke sa už teraz možno tešiť na ďalšie poetické večery. Ten najbližší bude v novembri. Avizovaná je prezentácia novej básnickej zbierky M. Hatalu Životopis každodenností. Knižku na cestu k čitateľom aj tentoraz vyprevadia herci Zita FURKOVÁ a Vladimír HAJDU.

-wa-