V autobuse (literárnom) do Francúzska

Po dvoch úspešných stretnutiach frankofónnych básnikov v Budmericiach sa 12. novembra začala ďalšia akcia, ktorá súvisí s frankofóniou: na dvojtýždňovú cestu sa do Francúzska vydal Literárny autobus, v ktorom cestujú spisovatelia Jozef Mihalkovič, Anna Ondrejková, Ján Švantner a Pavol Vilikovský a cieľom ich cesty je prezentácia a propagácia súčasnej slovenskej literatúry.
           Ojedinelú literárnu expedíciu, počas ktorej autori v sprievode vedúceho Slovenského centra umeleckého prekladu a známeho prekladateľa z francúzskej literatúry a Miroslavy Vallovej, pracovníčky slovenskej ambasády v Paríži prejdú Normandiou, Bretónskom, zastavia sa v Paríži a potom zamieria do Štrasburgu, budú večery slovenskej literatúry v mestách a mestečkách Argentan, Lisieux, Colombelles, Brest, Morlaix a Saint-Paul de León, ktorých obsahom bude prevažne autorské čítanie v knižniciach, kultúrnych domoch a divadlách, ale aj so študentmi lýcea v Argentane. Prezentácie budú prebiehať prevažne vo francúzštine, preto Literárne informačné centrum ako organizátor podujatia pozvalo do Literárneho autobusu autorov, ktorí komunikujú vo francúzštine alebo ich texty boli vo francúzštine knižne či časopisecky publikované. Vilikovskému vyšla vo francúzštine novela Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch a na vydanie je pripravený titul Večne je zelený, Švanter je prekladateľ z francúzštiny a jeho básne vyšli vo viacerých antológiach, Mihalkovič plynule komunikuje po francúzsky a má texty v antológiach a do francúzštiny sú preložené aj básne A. Ondrejkovej.
           V Paríži sa Literárny autobus zastaví v dňoch 19.-21. novembra, kedy tu bude druhý okrúhly stôl o prekladaní, na ktorom zúčastnia aj prekladatelia M. Jurovská, J. Vilikovský a prozaička J. Bodnárová, stretnutie so študentmi slovenského jazyka a literatúry a vrcholom "expedície" v Paríži bude večer slovenskej literatúry v Moliérovom divadle.
           Na záver putovania po Francúzsku sa slovenskí literáti zastavia v Štrasburgu, kde sa stretnú na literárnom podujatí v známom kníhkupectve Kléber, na prezentácii slovenskej literatúry v divadle Biely kôň v Schiltigheime, kde sa konáva známy festival MittelEuropa, špeciálne zameraný na autorov strednej Európy a záver celej cesty bude stretnutie v mestečku Sélestat, v priestoroch s krásnou historickou knižnicou zo 17. soročia.
           Už z tohto stručného prehľadu je zrejme, že Literárny autobus je významné a aj ojedinelé podujatia, ktorého cieľom je otvoriť cestu širšiemu prieniku slovenskej literatúry do francúzskeho literárneho a kultúrneho povedomia.

Anton Baláž