Od 2. do 12. novembra sa v bratislavskom kine Mladosť a v priestoroch A4 koná medzinárodný festival Ars Poetica, ktorý prepája slovesné, hudobné, tanečné a filmové umelecké sféry.

Zakladateľmi festivalu sú osobnosti mladého slovenského umenia a za krátky čas svojej existencie nadobudol rozsiahly záber, široko presahujúci bratislavský región. Jedným zo spoluorganizátorov je aj Literárne informačné centrum.

Podrobný program a ďalšie informácie nájdete na festivalovej webovej stránke: www.arspoetica.sk .

(suba)