V Bratislave sa začal Medzinárodný festival Jána Smreka
 Prvý deň Medzinárodného festivalu Jána Smreka, 1. október 2007, je zasvätený tvorbe Jána Smreka. Festival organizuje Občianske združenie Svetového kongresu básnikov pod vedením riaditeľa festivalu Milana Richtera a koná sa pod záštitou Dušana Čaploviča, podpredsedu vlády SR. Festival potrvá do konca týždňa, do 4. októbra. V priestoroch FFUK na Gondovej 2 sa dnes pod vedením Jána Zambora uskutoční v popoludňajších hodinách seminár Traja modernisti, venovaný tvorbe Jána Smreka, Miroslava Válka a Gunnara Ekelöfa. 

Literárne informačné centrum predstaví aktivity venované 80. výročiu narodenia Miroslava Válka a študentom priblíži niektoré zaujímavé momenty z Válkovho života. Súčasťou prezentácie bude aj skladačka s úvodným slovom, kalendáriom, básňami M. Válka a literárnym pásmom autorky Dany Podrackej Videl som tancovať Jitterboogie.

Festival prináša programy odborné v podobe seminárov a verejné, v podobe čítačiek a diskusií milovníkov poézie s domácimi a zahraničnými hosťami. Na festivale udelia Cenu Jána Smreka 2007 nórskemu básnikovi Knutovi Ødegårdovi.

Program

1. októbra (pondelok)

14.00 hod. -  FFUK, miestnosť č. 236, Gondova 2, BRATISLAVA

Traja modernisti – seminár o Jánovi Smrekovi (v spomienkach jeho syna Ivana Čieteka), o Miroslavovi Válkovi (v rozhovore M. Richtera s Jánom Zamborom aDana Podracká) a Gunnarovi Ekelöfovi (príspevky nordistov M. Gáborovej a M. Humpála).

Súčasťou programu je prezentácia severských účastníkov Festivalu J. Smreka (M. Silkebergová, M. Larsenová)

18.00 hod. - Mozartova sieň Rakúskeho veľvyslanectva, Ventúrska ul., BRATISLAVA

Otvorenie festivalu (S. Ranetzky, Milan Richter)

Stredoeurópska literatúra - autorské čítanie: Robert Schindel, Richard Wall, Evelyn Schlagová (Rakúsko), Vlasta Skalická (Česká republika), Anna Ondrejková.

Súčasťou programu je prezentácia knihy A. Ondrejkovej Havrania, snová.

                       

2. októbra (utorok)

 

9.00 hod. - G127, FFUK, Gondova 2, BRATISLAVA

Slovenské poetky na univerzitnej pôde - Mila Haugová, Dana Podracká, Anna Ondrejková čítajú svoje verše a diskutujú so študentkami a študentmi

 

14.00 hod. -   Multifunkčné kultúrne centrum, Univeritná knižnica, Michalská, BRATISLAVA

Nórsky obor a mediátor – seminár o Bjørnstjerne Bjørnsonovi

Otvárací prejav – Brit Løvsethová, nórska veľvyslankyňa na Slovensku; úvodné slovo Milan Richter, riaditeľ Festivalu Jána Smreka.

V programe vystúpia: artin Humpál, Karlova univerzita Praha; Marit Bjørnson Barkbu, pravnučka B. Bjørnsona a viceprezidentka Akadémie B. Bjørnsona; Knut Ødegård, nórsky básnik, prezident Akadémie B. Bjørnsona v Molde. Odznejú verše a príspevky

Jána Smreka, Milana Rúfusa, Juraja Kuniaka, Ladislava Lajčiaka, Ivana Čičmanca, Kataríny Motykovej.

 

16.00 hod. -  Multifunkčné kultúrne centrum, Univeritná knižnica, Michalská, BRATISLAVA

Prezentácia knihy Bjørnstjerne Bjørnson: Arne, básne a polemiky v slovenskom preklade (MilaniuM 2007) za účasti Milana Richtera, vydavateľa, Marit Bjørnson Barkbu, Martina Humpála, autora doslovu.

Slovo na záver: Brit Løvsethová

Autogramiáda Marit Bjørnsonovej Barkbuovej, pravnučky Bjørnstjerne Bjørnsona a prekladateľov knihy

Autogramiáda Knuta Ødegårda (jeho výber veršov Lososí skok) 

 

18.00 hod. – Zichyho palác, Sobášna sieň, Ventúrska ul., BRATISLAVA

Nová škandinávska literatúra

Autorské čítanie: Knut Ødegård (Nórsko), Marie Silkebergová (Švédsko), Nicolaj Stochholm (Dánsko), Dana Podracká (Slovensko), Marianne Larsenová (Dánsko), Maurus Young (Taiwan/Francúzsko) v origináli.

19.30 hod. Slávnostné odovzdanie Ceny Jána Smreka nórskemu básnikovi Knutovi Ødegårdovi

Cena Jána Smreka 2007

Porota pozostávajúca z členov Organizačného výboru Medzinárodného literárneho festivalu Jána Smreka rozhodla, že tohtoročným laureátom Ceny Jána Smreka sa stáva nórsky básnik Knut Ødegård (čítaj: knut ödegórd). Cena sa udeľuje výhradne zahraničným básnikom. Tento rok sa vracia do Škandinávie (prvým laureátom bol v r. 1998 švédsky básnik Tomas Tranströmer, v roku 2000 ju dostal Ludvík Kundera, v roku 2002 Tuvia Rübner (izraelský básnik narodený v Bratislave) a Veno Taufer (Slovinsko), v roku 2003 Reiner Kunze (Nemecko), v roku 2004 Gennadij Ajgi (čuvašský básnik píšuci po rusky), v roku 2005 Anise Koltz (Luxembursko) a v roku 2006 rakúska poetka Friederike Mayröckerová.

(dp)