V Kremnici sa koná medzinárodný prekladateľský seminár

V termíne 27. až 31. mája 2024 prebieha v Kremnici prekladateľský seminár, ktorý organizuje občianske združenie Mona Sentimental v spolupráci s ďalšími partnermi. Hosťami budú okrem prekladateľov a prekladateliek zo slovenčiny aj domáci autori a autorky či predstavitelia literárnej vedy a kritiky.

Známe osobnosti z prekladateľskej obce, ktoré sa venujú prekladom slovenskej beletrie – Mirko Kraetsch, Marie T. Cermann, Julia Sherwood, Tünde Mészáros, Krzysztof Wołosiuk a ďalší sa budú zaoberať otázkami týkajúcimi sa prekladu literárnych textov do cudzích jazykov – najmä do poľštiny, češtiny, maďarčiny, nemčiny a angličtiny. 

Súčasťou programu sú diskusie so slovenskými autormi a autorkami – Katarínou Kucbelovou, Michalom Hvoreckým, Richardom Pupalom či Veronikou Šikulovou a ich prekladateľmi. Program doplnia prednášky o najnovších trendoch slovenskej literatúry a jej recepcii v zahraničí, ktoré budú viesť literárni vedci a teoretici Radoslav Passia, Magdolna Balogh, Andrej Zahorák, Szilvia Szarka a Lubomír Machala

Jednou z dôležitých tém bude aj spôsob presadzovania slovenských textov v zahraničných vydavateľstvách a porovnanie skúseností v spolupráci s vydavateľstvami v rôznych krajinách.

Podujatie sa koná pri príležitosti 200. výročia narodenia spisovateľa, publicistu, lekára a cestovateľa Gustáva Kazimíra Zechentera Laskomerského, ktorý práve v Kremnici žil a pracoval. V rámci Zechenterovho týždňa sa uskutočnia v Kremnici mnohé ďalšie zaujímavé podujatia a bude predstavený aj projekt Európskeho literárneho domu Zechenter.

Medzinárodný prekladateľský seminár v Kremnici