Bratislavská kaviareň Magritte je adresa, kde básnik, prekladateľ a publicista Marián Hatala (na foto v strede) usporadúva literárno-hudobné podujatia. V poslednú novembrovú sobotu boli jeho hosťami Radoslav Passia, šéfredaktor časopisu Romboid, a redaktori olomouckého dvojmesačníka pre kultúru a dialóg LISTY: polonista Václav Burian a fejtonista Tomáš Tichák, ktorý navyše vystupoval v úlohe džezového hráča na gitaru, a to s huslistkou Kristýnou Chalupovou. Večeru dvoch navzájom spolupracujúcich periodík dominovali rozhovory o literatúre, kultúre, kultúrnosti a o spoločenskom dialógu. V zaplnenej kaviarni ich hostiteľ okrem aforizmov prešpikoval aj vtipnými a roztopašnými básňami, ktoré pod názvom Spoveď záškoláka čoskoro vyjdú vo vydavateľstve Trio Publishing.