K autorom, o ktorých sa dnes v  Rakúsku živo diskutuje, patrí Clemens Berger (1979), a to pre svoju najnovšiu knihu In Versprechen von Gegenwart (Prísľub prítomnosti) z mníchovského vydavateľstva Luchterhand.

Čašník Valentín pracuje v chýrnej reštaurácii a spoľahlivo vie rozoznať čerstvo zaľúbených, dlhodobo spolu žijúce dvojice, tých, čo chcú urobiť dojem jeden na druhého, cudzoložníkov… Jedného dňa však do reštaurácie vstúpia dvaja ľudia a zmenia jeho dovtedy fádny život. Ona je očarujúco krásna a jej prízvuk prezrádza ruský pôvod. On je sebaisto vystupujúci muž príjemného zovňajšku. Sedávajú vždy za tým istým stolom v rohu miestnosti, akoby len pre Valentína. Ten ich obsluhuje, pozoruje a spriada detailné (v texte odlíšené kurzívou) predstavy o ich tajnom živote. Valentín si domýšľa počuté a videné a rekonštruujúc, dešifrujúc jednotlivé fázy vzťahu, čoraz viac doň vstupuje. Ak bol na začiatku „len“ literárne nadaným rozprávačom onoho neverejného príbehu a náhodným pozorovateľom, pozvoľna sa stáva aj jeho aktívnym, tretím účastníkom. Takým, čo sa sústavne pohybuje na splývajúcej hranici medzi vlastnými predstavami a najprítomnejšou skutočnosťou.