V Modrom salóne Slovenského inštitútu na Jilskej ulici v Prahe uvedieme 14. decembra o 17.00 hod. monografiu o prozaickom diele Ladislava Balleka.

Názov knihy je Ladislav Ballek / Príbeh ako princíp, jej autorom  je vysokoškolský pedagóg Igor Hochel. Kapitoly v knihe sú členené podľa prozaických diel L. Balleka, ktoré autor podrobne rozoberá a interpretuje. Knihu v Prahe uvedie Alexander Halvoník, riaditeľ Literárneho informačného centra (kniha vychádza v LIC).

(suba)