V Prahe znela slovenská protivojnová poézia

V Modrej sále Slovenského inštitútu v Prahe sa dňa 6. októbra 2005 uskutočnila prezentácia antológie slovenskej protivojnovej poézie Mor ho! v českom preklade Martina Kučeru.

Stretnutie so slovenskou literatúrou bolo komponované ako umelecké pásmo – verše v slovenčine prednášala Gabriela Vránová, v češtine Bořivoj  Navrátil. Sprievodných slov a moderovania programu sa ujal prekladateľ, historik a zanietený propagátor slovenskej poézie Martin Kučera. Partnerom v pútavých dialogických pasážach mu bol slovenský predstaviteľ surrealizmu Albert Marenčin, súputník a pamätník viacerých básnikov zastúpených v antológii.

Akcia mala veľmi dobrý ohlas u prítomných, medzi ktorými bol aj veľvyslanec SR v Českej republike Ladislav Ballek, Elena Bútorová, dcéra Laca Novomeského, historik Zdeněk Eis a mnohé iné osobnosti českého literárneho života.

Podujatie  sa uskutočnilo pri príležitosti Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti, pod záštitou ministrov kultúry ČR Vítězslava Jandáka a SR Františka Tótha.

(suba)