Kalligram sa stal za dvadsaťdva rokov svojej existencie na knižnom trhu vychýreným vydavateľstvom. Jeho bohatú činnosť nám predstavila projektová manažérka vydavateľstva Jana Muránska.


Kalligram vznikol v roku 1991 so zámerom prezentovať to najkvalitnejšie z rôznych oblastí huma­nistiky a literatúry stredoeurópskeho priestoru. V súčasnosti je majiteľom László Szigeti. Cieľom vydavateľstva bolo už od jeho zrodu presadzovať myšlienku multikulturality. Jednotlivé edičné rady sa postupne rozrastali a transformovali na stabilné edície (Ad fontes, Exempla iuris, Filozofia do vrecka…). Čoraz dôslednejšie mapujú literatúru, históriu, sociológiu, filozofiu, antropológiu a politiku vo svetových súvislostiach. Erbovou edíciou je Knižnica slovenskej literatúry, ktorá oboznamuje čitateľov s kanonickými dielami slovenskej prózy a poézie. Prezentácia modernej domácej a svetovej beletristiky sa považuje za silnú stránku edičnej praxe. V oblasti krásnej literatúry vydávame prelomové diela maďarských spisovateľov (P. Esterházy, P. Nádas), ako i poviedkový opus F. Kafku, román W. Gombrowicza a eseje J. L. Borgesa.

V tomto roku sme už stihli vydať prvý zväzok súborného diela M. Kusého Politika a inštitúcie, P. Čarnogurského Súboj s komunizmom a o pár týždňov vychádza kniha teológov P. M. Zulehnera a P. Neunera Cirkev v dnešnom svete – potreba alebo prežitok. Zo spoločenských vied pripravujeme knihu Johna Rawlsa Právo národov. V edícii Sándor Márai vyjde Hosťovanie v Bolzane, Posila a Výber z publicistiky.

Do budúcich publikačných zámerov sa chce vydavateľstvo Kalligram púšťať s ešte väčšou vervou, pričom nemenným cieľom zostáva ustavičné zlepšovanie kvality jednotlivých titulov a rozširovanie záberu ponúkanej produkcie.