V Ružinove oceňovali rytierov

V bratislavskom kultúrnom dome Cultus sa uskutočnil (25. 11. 2019) 9. ročník knižničného happeningu, na ktorom udeľovali cenu Rytier dobrej knihy. Na základe návrhov ružinovskej verejnosti vybrala Knižnica Ružinov šesť nových laureátov, ktorí sú úzko spätí s touto mestskou časťou a svojou činnosťou nielen obohatili kultúrny život Ružinova, ale aj presiahli jeho rámec, prípadne Bratislavy, Slovenska a uspeli aj v zahraničí. Starosta MČ Bratislava – Ružinov Martin Chren a 1. zástupca starostu Martin Patoprstý odovzdali ocenenie Rytier dobrej knihy týmto osobnostiam:

 

Zdenke Nererovej-Vaňovej, choreografke a umeleckej vedúcej detského folklórneho súboru Trávniček

 

Zuzane Pallaghyovej, výtvarníčke a ilustrátorke detských kníh s environmentálnou tematikou

 

Milanovi Stanovi, maliarovi, grafikovi, karikaturistovi, spisovateľovi, vydavateľovi Kocúrkova a zakladateľovi vydavateľstva Štúdio humoru a satiry

 

Ľubošovi Šatanovi, hercovi, divadelnému režisérovi, dramaturgovi, zakladateľovi Alžbetínskeho naivného divadla, iniciátorovi festivalu Senior Bratislavensis

 

Petrovi Gregorovi, cestovateľovi, blogerovi, hudobníkovi, básnikovi, ktorý práve dokončil knihu Cestovanie v konfliktných zónach

 

Petrovi Kuzmovi, knihovníkovi, editorovi, bibliografovi aj za najnovší titul Knižnica Ružinov v čase a priestore 1972 – 2018.

 

Na záver podujatia moderátorka a zároveň riaditeľka knižnice Darina Horáková stručne zhodnotila doterajšie ročníky happeningu a skonštatovala, že ocenenie Rytier dobrej knihy získalo celkovo 47 osobností. Súčasne sa týmto podujatím rozlúčila s prítomnými pri príležitosti odchodu do dôchodku.