V Šali prvý raz slávnostne odovzdali Ceny Jána Johanidesa

V Šali prvý raz slávnostne odovzdali 3. júna Ceny Jána Johanidesa – ocenenie za prozaickú tvorbu, ktoré sa bude udeľovať každý párny rok na výročie úmrtia prozaika, oravského rodáka, dlhoročného obyvateľa tohto mesta. Jej prvými laureátmi sú Ivana Dobrakovová za poviedkový debut Prvá smrť v rodine a Stanislav Rakús za súbor próz Telegram. Na odovzdávaní cien sa zúčastnili aj členovia poroty (zľava), literárni vedci Vladimír Petrík, riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV Dana Hučková a Patrik Oriešek (v zadnom rade), riaditeľ LIC Alexander Halvoník, iniciátor ceny, honorárny konzul SR v Hessensku Imrich Donáth (v strede), veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku Axel Hartmann a primátor mesta Šaľa Martin Alföldi. Imrich Donáth, šaliansky rodák, v slávnostnom príhovore poďakoval za záštitu a dôveru podpredsedom vlád Slovenska a Hessenska Dušanovi Čaplovičovi a Jörg-Uwe Hahnovi za to že podporili myšlienku tejto ceny, ktorá vyjadruje európske spolužitie. Z jeho prejavu vyberáme: ,,Prečo som sa ja rozhodol vypísať túto cenu? Pre mňa osobne je kniha symbolom ľudského myslenia. Kniha prežije všetko. Kniha je médium, s ktorým každý osobne a každý pre seba musí vyjsť. Každému z nás sa už stalo, že ak čítal tú istú knihu po rokoch, mal celkom iný pocit. Kniha sa nezmenila, my sme sa zmenili, naše okolie, náš život, naše skúsenosti...“