V Spišskej Kapitule uvedieme zborník o Ladislavovi Hanusovi

Na 10. ročníku Dní Ladislava Hanusa, ktoré sa budú konať od 20. do 22. septembra 2007 v Spišskej Kapitule, uvedie Literárne informačné centrum zborník Ladislav Hanus 1907 – 1994. Symbol slovenskej kultúrnosti.

Ide o prvý ucelený životopisný a odborný pohľad na tohto teológa a filozofa kultúry, ktorý patrí k najväčším postavám slovenského duchovného a kultúrneho života 20. storočia. Ako jeden z prvých európskych mysliteľov sa zameral na fenomén skultúrňovania človeka. Pre jeho tvorivý vklad do európskeho filozofického myslenia bola Hanusova storočnica zaradená do kalendára kultúrnych výročí UNESCO na rok 2007.

Dni Ladislava Hanusa v Spišskej Kapitule organizujú Asociácia Universum, Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v spolupráci s Hanns Seidel-Stiftung e. V. – zastúpenie v SR. Tohtoročné podujatie je tematizované ako Odkaz Ladislava Hanusa na prahu 21. storočia. Prednášky sa zamerajú na historickú podmienenosť Hanusovho myslenia a diela, na jeho koncepciu pluralizmu s presahom na súčasnosť, na jeho filozofickú orientáciu v európskom kontexte, na jeho víziu architektúry a odkaz jeho diela v kultúre a umení.

 

(ab, suba)