V tichu kláštorov a knižníc

Za účasti predsedu Národnej rady SR Pavla Hrušovského, ministra kultúry SR Rudolfa Chmela, arcibiskupa Dominika Hrušovského sa v kultúrnom dome vo Veľkej Máni v nedeľu 23. januára 2005 konala spomienková slávnosť na významného slovenského polyhistora, františkána Vševlada Jozefa Gajdoša (1907–1978)spojená s predstavením knižného výberu z jeho diela V tichu kláštorov a knižníc, ktorý autorsky pripravil Július Pašteka a vydalo ho vydavateľské družstvo Lúč. Vševlad Jozef Gajdoš sa narodil 15. mája 1907 vo Veľkej Máni. Kňaz františkánskej rehole, pedagóg, literárne činný vedec a historik so zameraním na knihovedu, históriu, literárnu a hudobnú históriu, jazykovedu… V roku 1947 bol uväznený a v

roku 1949 odsúdený za „protištátnu činnosť“. Roku 1972 bol súdne rehabilitovaný. Zomrel 11. mája 1978. Publikácia V tichu kláštorov a knižníc obsahuje cielený výber z dostupných štúdii

Vševlada J. Gajdoša tak, aby podala obraz o vývine duchovných tendencií v našej literatúre od stredoveku až po bernolákovcov. Je nielen príspevkom k zaplneniu tzv.

bielych či vybielených miest v našej literárnej histórii, ale aj pokusom o Gajdošovu vedeckú rehabilitáciu.

-r-