Úvodný, nultý ročník knižného salónu LIBRIÁDA v Trnave (23. a 24. marca v Mestskej športovej hale) naplnil očakávania organizátorov a hosťujúci vystavovatelia ho hodnotili ako mimoriadne úspešnú akciu.

Vzdušné prostredie Športovej haly bolo dôstojným stánkom – a veľký počet návštevníkov z radov školákov a stredoškolákov, ako aj ostatnej verejnosti prichádzali na bohatý a atraktívny program. Všade bolo cítiť starostlivú a prajnú atmosféru, ktorú vytvorili pracovníčky Knižnice Juraja Fándlyho. Významná je podpora podujatiu, ktorú preukázalo Mestské zastupiteľstvo a Krajský úrad. Knižnú produkciu vystavovali a predávali vydavatelia a distribútori, počas oboch dní sa v tesnom slede striedali autogramiády a javiskové programy.

Literárne informačné centrum na Knižnom salóne Libriáda prezentovalo svoju knižnú produkciu a literárno-dramatické pásmo Neodložiť svoje nádeje o živote a diele Ľudovíta Štúra (venované Roku Ľudovíta Štúra). Autorom scenára je Tomáš Winkler, interpretovali ho  herci Jozef Šimonovič, Vanda Tureková a Gregor Hološka. Úvodné slovo predniesol riaditeľ Literárneho informačného centra Alexander Halvoník.