V Univerzitnej knižnici sprístupnili Celosvetovú knižnicu PEN

Viac ako 2 000 knižných titulov z 53 krajín sveta obsahuje Celosvetová knižnica PEN, ktorú 22. februára 2005 sprístupnili v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Knižnica získala knihy formou daru od Slovenského centra PEN. Centrum buduje svoju knižnicu buduje od roku 2001 – doteraz bola provizórne umiestnená v ústrednej knižnici Filozofickej fakulty UK a jej fond využívali najmä poslucháči tejto fakulty.

Iniciátorom myšlienky budovania Celosvetovej knižnice PEN (Global PEN Library) boli slovenskí spisovatelia, členovia vtedajšieho výboru SC PEN, za predsedníctva Gustáva Murína. Cieľom knižnice je sústrediť vo forme darov na Slovensku knihy autorov PEN z celého sveta, a to v originálnych jazykoch. Ako darcovia prispeli do fondov slovenskí a českí spisovatelia, členovia PEN, autori z ďalších krajín, ktoré majú úzke kontakty so slovenským PEN centrom ( Maďarsko, Bulharsko, Slovinsko, Česko, Poľsko), a početní donori, najmä predstavitelia zahraničných zastupiteľstiev v SR: Japonsko, Švajčiarsko, USA, Rakúsko, Slovinsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Bulharsko, ale aj rôzne kultúrne inštitúcie z Cypru, Turecka, Mexika, Venezuely, Pakistanu, Nepálu.

Po ukončení rekonštrukcie budov Univerzitnej knižnice vznikla možnosť premiestniť CK PEN do renovovaných priestorov našej prvej vedeckej knižnice, a sprístupniť ju tak čo najširšiemu okruhu čitateľov, najmä vysokoškolským študentom. Vďaka pochopeniu vedenia UK, najmä jej generálneho riaditeľa Tibora Trgiňu, sa tento zámer podarilo realizovať a v stredu 22. mája predpoludním bola CK PEN slávnostne sprístupnená. Na slávnostnom prestrihnutí pásky sa zúčastnil aj prezident Medzinárodného PEN Jiří Gruša, ktorý ocenil existenciu takejto knižnice ako nástroj medzinárodného porozumenia a výmeny kultúrnych a duchovných hodnôt v celosvetovom rozmere.

Súčasný predseda Slovenského centra PEN Anton Hykisch na tlačovej konferencii, ktorá sprístupneniu knižnice predchádzala, zdôraznil, že ide o jedinú takto koncipovanú knižnicu medzi všetkými 141 centrami PEN vo svete, a „Bratislava sa tak stala stelesnením vzácnej iniciatívy, ktorú oceňujú spisovatelia celého sveta“.

Celosvetová knižnica PEN je prístupná v budove Univerzitnej knižnice na Klariskej 5 v Bratislave. Jej fond sa bude aj v budúcnosti rozrastať, a stane sa tak významným zdrojom poznávania literatúr celého sveta v ich jazykovej rozmanitosti a duchovnej mnohotvárnosti.

Anton Baláž