V znamení piva a ľalie
Aj taká vie byť poézia! Kontroverzná, spájajúca protiklady, prípadne stierajúca ich hrany a  prekvapivá! Presne tak pôsobilo stretnutie s  Evou Lukou (za pivom) a  Elenou Hidvéghyovou-Yung (za ľaliou), poetkami, ktoré čítali zo svojej poézie, rozprávali o  nej a  svojich životoch: tá prvá o jeho spojení s Japonskom a tá druhá o  jeho spojení s  Čínou. Eva Luka píše poéziu zriedka, zasa po rokoch práve vychádza jej titul Havranjel (Edition Ryba). Tvorí tak, akoby si spomínala na to, čo už predtým vedela naspamäť, a  netrápi sa s textom, trápenia je predsa dosť v živote… Názorne to dokázala čítaním vynikajúcej básne Moč. Elena Hidvéghyová-Yung tvorí, akoby zariaďovala holobyt, najprv jej naskočí pointa potom to ostatnými veršami „dozariaďuje“, prečítala zo svojich dávnejších zbierok poézie Prasestre Homme fatal. Stretnutie v Panta Rhei na Poštovej v  Bratislave v  pondelok 12.  marca bolo výborné, aj vďaka moderátorstvu Dada Nagya.