Literárny vedec Martin C. Putna prijal v roku 2008 ponuku Knihovny Václava Havla, aby sa ujal jej vedenia, a zdá sa, že ju náležite zužitkoval. Po troch rokoch vychádza Put nova kniha Václav Havel. Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století ako svoj 3. zväzok KVH. Život a tvorbu V. Havla už predtým spracovali spisovateľka Eda Kriseová, publicista Karel Hvížďala (Dálkový výslech, Stručně, prosím), no Martin C. Putna prináša portrét, ktorému vytvoril celistvý rám. Pri všetkej úcte k Havlovi zostáva Putna kritickým posudzovateľom. „Havel rozhodne nebol originálnym mysliteľom, tvorcom nového myšlienkového systému či prúdu, avšak vďaka svojmu centrálnemu postaveniu v alternatívnej a neoficiálnej kultúre zohral v českých kultúrnych dejinách rolu priesečníka, v ktorom sa schádzali a do vzájomných stretov dostávali rozmanité duchovné tradície domáce i svetové, prastaré i najnovšie.“ Kniha je kronikou života tej časti českej spoločnosti, ktorá žila pod dozorom, a predsa si dokázala uchovať intelektuálnu silu a tvorivosť. Nemilé je, že napriek myšlienkovej a morálnej sile spoločenstva, v ktorom sa Havel pred novembrom 89 pohyboval, prevahu získali pragmatici, s ktorých pôsobením si česká spoločnosť už 20 rokov prakticky nevie rady. Text dopĺňajú čiernobiele dokumentárne fotografie.