Literárne informačné centrum v spolupráci s Českým spolkom na Slovensku a Mestskou knižnicou v Piešťanoch uviedlo literárne pásmo z poézie Miroslava Válka Videl som tancovať Jitterboogie v Piešťanskom informačnom centre v sobotu 18. augusta 2007.

V hereckom obsadení sa predstavila Viera Kučerová a Martin Matějka. Prezentácia sa uskutočnila v rámci cyklu Čítania pri zotmení z projektu Stretnúť knihu každý deň. Pásmo uviedla autorka scenára Dana Podracká. Mestská knižnica v Piešťanoch, zastúpená pani riaditeľkou Galovou, vydala pri príležitosti nedožitých 80. narodenín Miroslava Válka propagačný materiál pod názvom Miroslav Válek: básnik, prekladateľ, publicista, kultúrny organizátor a politik. Po ukončení prezentácie sa konala beseda o tvorbe Miroslava Válka a súčasných problémoch v oblasti šírenia pôvodnej slovenskej literatúry. 

dp

 Mestská knižnica v Piešťanoch