Valentínka pre Cipára

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave v spolupráci s Mestom Trnava pripravila na Valentína pre svojich najmenších čitateľov stretnutie s jubilujúcim ilustrátorom, grafikom, sochárom, akademickým maliarom Miroslavom Cipárom. Doteraz ilustroval vyše päťdesiat kníh pre deti i dospelých. Deti sa zaujímali o knihy, ktoré ilustroval, jeho zdroje inšpirácie, obľúbené farby i všedný každodenný život umelca. Okrem odpovedí na otázky, pútavo priblížil deťom život v Indii, kde rok pôsobil v Children´s Book Institut ako expert v oblasti ilustrácie kníh pre deti. Pre dnešné deti sa takmer neuveriteľné zdalo jeho rozprávanie o svojom detstve, keď ešte nebola elektrina. Vtedy zažil veľa dobrodružstva pri počúvaní vzrušujúcich príbehov, ktoré mu rozprávali rodičia. Zvedavci sa dozvedeli i to, že precestoval veľa krajín, ba dostal sa až do dedinky v Rumunsku, ktorá sa nazývala Cipar. Ochotne zobral farbičku a vyčaril pred zrakmi všetkých prítomných Pinocchia s dlhým kvitnúcim nosom. Deti, ktoré sa s umelcom stretli v oddelení pre deti na Rázusovej ulici i na pobočke Tulipán, ho zasypali gratuláciami, pesničkami, básničkami i vlastnoručne vyrobeným darčekom – Valentínkou, ktorá bola kolážou z jeho ilustrácií.

Benjamína Jakubáčová